Wednesday, July 25, 2012

Manusia mudah lupa : Sujud Sahwi, siapa biasa buat?Sahwi bermaksud lupa sesuatu. Pengertian dari segi syarak adalah terlupa sesuatu di dalam solat.

Sujud Sahwi adalah sujud yang dilakukan sebanyak dua kali setelah selesai bacaan Tahiyat akhir dan sebelum salam; ia dikerjakan untuk menutup kecacatan dalam pelaksanaan solat kerana terlupa, dan hukumnya adalah Sunat.

Sebab-sebab perlu melakukan Sujud Sahwi ada tiga: kerana kelebihan, kerana kekurangan, dan kerana ragu-ragu.

1. Sujud Sahwi Kerana Kelebihan :
Barangsiapa terlupa di dalam solatnya lalu tertambah rukuk, atau sujud, dan sebagainya, maka dia perlu Sujud Sahwi.

2. Sujud Sahwi Kerana Kekurangan :
Barangsiapa, justeru terlupa, lalu meninggalkan salah satu sunat ab'adh, maka ia harus sujud sahwi sebelum salam. Misalnya, makmum terlupa tahiyyat awal dan hanya teringat setelah sempurna qiam (berdiri tegak), maka dia tidaklah perlu duduk kembali dan cukup baginya Sujud Sahwi. Namun, sekiranya dia teringat sebelum separuh bangkit untuk qiam, maka bolehlah dia kembali duduk dan menyempurnakan tahiyyat awal dan tidak perlu Sujud Sahwi.

3. Sujud Sahwi Kerana Ragu-ragu :
Keragu-raguan di dalam solat adalah kerana tidak meyakini sama ada terlebih atau terkurang, umpamanya seseorang ragu sama ada dia di dalam rakaat ketiga atau keempat. Keraguan ada dua jenis:

i) Sekiranya seseorang lebih cenderung kepada satu hal (waham, atau lebih 50% pasti), umpamanya dia lebih meyakini dia kini di dalam rakaat ketiga dan bukan rakaat keempat, maka dia harus menurutkan mengambil sikap kepada yang lebih ia yakini, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam.

ii) Sekiranya seseorang itu ragu-ragu antara dua hal, dan tidak condong pada salah satunya (dzan, atau hanya 50-50 pasti), maka dia harus mengambil sikap kepada hal yang sudah pasti akan kebenarannya, iaitu jumlah rakaat yang sedikit. 

Kemudian, bagi menutupi kekurangan tersebut, lalu Sujud Sahwi perlu dilakukan sebelum salam.

Hal-hal Penting Berkenaan Dengan Sujud Sahwi :

1. Apabila seseorang meninggalkan salah satu rukun solat secara tidak sengaja, dan ia teringat ketika belum sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya, maka ia wajib segera kembali kepada rukun yang tertinggal itu, dan kembali meneruskan solat dari situ. Sekiranya dia teringat dan sedang pula berada pada rukun yang tertinggal itu pada rakaat berikutnya, maka rukun yang tertinggal itu dianggap terganti dan ia perlulah meneruskan solat seolah-olahnya di rakaat yang sebelum itu. Pada kedua-dua hal ini, wajib dia melakukan sujud sahwi setelah salam atau sebelumnya.

2. Apabila Sujud Sahwi dilakukan setelah salam, maka perlu pula melakukan salam sekali lagi.

3. Apabila seseorang yang melakukan solat meninggalkan sunat ab'adh secara sengaja, maka batal lah solatnya.

* Jika ketinggalan kerana lupa, kemudian dia ingat sebelum beranjak dari sunat ab'adh tersebut, maka hendaklah dia melaksanakannya dan tidak perlu Sujud Sahwi.


* Jika ia teringat setelah melewatinya tapi belum sampai kepada rukun berikutnya, maka hendaklah dia kembali melaksanakan rukun tersebut, lalu sujud sahwi selepas salam.

* Jika ia teringat setelah sampai kepada rukun yang berikutnya, maka sunat ab'adh itu gugur, dan dia tidak perlu kembali kepadanya untuk melakukannya, akan tetapi perlu sujud sahwi sebelum salam.

4. Sekiranya seseorang itu terlupa sujud sahwi dan teringat hanya selepas memberi salam maka bolehlah ia Sujud Sahwi, dengan syarat ingatan itu timbul dalam masa yang tidak begitu lama.

5. Sekiranya Imam terlupa sujud sahwi, Makmum bolehlah sujud sahwi setelah Imam memberi salam.

Hukum Sujud Sahwi ini khilaf dikalangan Mazhab.

Sujud sahwi adalah wajib mengikut pendapat yang sahih dari Mazhab Hanafi. Seseorang akan berdosa meninggalkannya, akan tetapi tidak membatalkan solat jika tidak melakukannya. Imam Ahmad mengatakan wajib bagi pengurangan dan penambahan.

Bagi Mazhab Maliki ia adalah sunat muakkad, samada bagi Imam ataupun yang bersolat sendirian. Imam Malik berpendapat bahawa ia menjadi wajib jika berlaku kekurangan, dan sunat jika berlaku penambahan.

Bagi Mazhab Syafie hukum sujud ini hanyalah sunat, baik bagi Imam atau bagi yang bersolat sendirian. Wajib hanyalah didalam keadaan solat berjemaah, dimana apabila Imam melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikut Imam walaupun dia masbuq. Solat makmum akan terbatal jika tidak turut serta sujud sahwi bersama Imam.

Menurut Mazhab Hambali, sujud sahwi ini adakalanya wajib dan adakala sunat. Ia menjadi wajib apabila berlaku perbuatan yang boleh membatalkan solat denga sengaja disebabkan penambahan atau pengurangan dalam solat; seperti meninggalkan "perbuatan (fiil)". Begitu juga meninggalkan perkara wajib seperti tasbih semasa ruku' atau sujud. Bagi Mazhab Hambali, sujud ini akan menjadi sunat, seperti terbaca tashahud semasa berdiri (qiam). Ia akan menjadi harus jika seseorang itu meninggalkan salah satu dari perkara sunat didalam solat [al-Fiqh al-Islami, 2/, Mausu'ah masaail al-Jumhuur fi al-Fiqh al-islami, 1/195].

Cara perlaksanaan Sujud Sahwi :
Kebiasaannya di Malaysia sujud sahwi ini dilaksanakan seperti berikut:

1.      Ianya dilakukan selepas tahiyat (tasyahhud) akhir sebelum salam.
2.      Bacaan dalam sujud سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَنَامُ وَلاَ يَسْهُو  (Mahasuci Tuhan yang tidak tidur dan tidak lupa). "Subhaana man laayanaamu walaa yashuu"

1 comment(s) so far:

Dari Mata Hati on October 23, 2012 at 8:43 PM said...

alhamdulillah... :) terima kasih kak!

 
There was an error in this gadget
There was an error in this gadget

:: When 2 BeCome 1 :: Copyright © 2009 Flower Garden is Designed by Ipietoon for MaSLiNa MaHaDi Flower Image by LiN